Mua đất dính quy hoạch Long Phước có được đền bù không là băn khoăn của rất nhiều người. Trên thực tế, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được hưởng đền bù nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Chi tiết về quy định đền bù đất dính quy hoạch Long Phước sẽ được longphuoc.vn đề cập trong bài viết dưới đây!

đất vườn ngoại ô sài gòn, Đất thổ vườn, đất trồng cây, đất nông nghiệp, nhà vườn tại Cù lao Long Phước Thủ đức , đất vườn long phước, nhà vườn long phước, đất nông nghiệp quận 9, đất nền long phước, cù lao long phước

Đất dính quy hoạch Long Phước là đất gì?

Khi mua bán đất vườn Long Phước, các nhà đầu tư thường sẽ né tránh những khu đất nằm trong diện quy hoạch. Vì sợ gặp rắc rối về pháp lý, xây dựng. Tuy nhiên, không phải khu đất nào thuộc diện quy hoạch cũng đều gặp rủi ro.

Đất dính quy hoạch Long Phước có được mua bán không? Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố. Nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan quản lý đấy cấp huyện. Thì công dân hoàn toàn được quyền mua bán nhà đất. Hoặc tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

long phước thành phố thủ đức, review đất vườn long phước, sốt đất long phước, đất vườn long phước, nhà vườn long phước, cù lao long phước, đất nền long phước

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dính quy hoạch Long Phước được quy định như thế nào?

Nhà nước cho phép người có quyền sử dụng đất dính quy hoạch Long Phước có quyền chuyển nhượng. Khi đáp ứng được các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng. Hoặc cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng. Hoặc cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186. Và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. Quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cần phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”

đất nhà vườn long phước, quy hoạch sử dụng đất vườnnhà vườn bờ sông long phước, đất vườn bờ sông long phước, cù lao long phước, khu đô thị long phước, du lịch nhà vườn long phước

Về vấn đề xin giấy phép xây dựng đất dính quy hoạch Long Phước như thế nào?

Để được cấp giấy phép xây dựng đối với đất dính quy hoạch Long Phước. Thì việc xây dựng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trường hợp đất của bạn mua thuộc quy hoạch nên có thể sẽ thuộc trường hợp. Được nêu tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014 về giấy phép xây dựng có thời hạn. Tuy nhiên, để có thể kết luận một cách chính xác thì luật sư cần biết. Giấy phép xây dựng bạn đã được cấp thuộc loại nào. Tôi xin nêu trường hợp được cấp phép xây dựng tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014 về. Giấy phép xây dựng có thời hạn trong trường hợp đất có quy hoạch.

“Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

  1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi. Đất dính quy hoạch Long Phước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực. Và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai. Thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình. Hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới. Mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.”

đất vườn ngoại ô sài gòn, đất nông nghiệp kinh tế vườn, đất nhà ở kinh tế vườn, long phước quận 9, đất trồng cây lâu năm, giá đất vườn, Đất dính quy hoạch Long Phước

Về vấn đề thu hồi đất dính quy hoạch Long Phước như thế nào?

Trường hợp nhà nước thu hồi Đất dính quy hoạch Long Phước để thực hiện dự án. Thì việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất. Sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật trên cơ sở Điều 89 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

“1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi Đất dính quy hoạch Long Phước. Phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới. Của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

  1. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với Đất dính quy hoạch Long Phước. Mà không thuộc trường hợp quy định tại khỏan 1 Điều này. Khi nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ tòan bộ hoặc một phần. Mà phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.
  2. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với Đất dính quy hoạch Long Phước đang sử dụng. Mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình. Có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”
đất trồng cây long phước, đất vườn long phước, nhà vườn long phước, cù lao long phước, đất bờ sông long phước, Đất dính quy hoạch Long Phước

Mua Đất quy hoạch Long Phước có được đền bù không?

Những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng Đất dính quy hoạch Long Phước. Mà không phải là đất thuê trả tiền mà có các giấy tờ sau

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với quy định của Luật mà chưa được cấp. Trừ những trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 77. Sẽ được bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Người Việt định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ được bồi thường theo quy định.

Đất bị thu hồi do quy hoạch được bồi thường bao nhiêu?

Theo khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 quy định đất dính quy hoạch Long Phước. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì người sở hữu đất được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể. Của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Những hộ gia đình hoặc cá nhân được bồi thường theo diện tích đất bị thu hồi nhân với giá đất đối với loại đất thu hồi.

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Phần giá trị tài sản gắn liền với đất khi bị thu hồi sẽ được bồi thường một khoản theo cách tính sau.

Tgt = G1 – G1/T x T1

Trong đó:

TGT: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng

Trên đây là bài viết nhằm giải đáp thắc mắc mua Đất dính quy hoạch Long Phước có được đền bù không. Hi vọng bài viết xoay quanh đến đất quy hoạch trên đã giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công!

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI TRANG LONGPHUOC.VN

NHẬN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH CÂY XANH- BẾN BÃI – CAO TẦNG ĐƯỜNG 10 -11 -12 LONG PHƯỚC QUẬN 9

MỌI THÔNG TIN MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN – ĐẤT VƯỜN – BIỆT THỰ VƯỜN – NHÀ VƯỜN – SHOPHOUSE LONG PHƯỚC THỦ ĐỨC VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG KINH DOANH: 0935.872.699

Tìm hiểu thêm nhiều dự án bất động sản khác TẠI ĐÂY

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

Ngọc Tân

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (7 lượt bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo